Vietjet sẵn sàng tham gia mở lại toàn bộ mạng bay quốc tế cùng giải pháp "hộ chiếu vaccine"

Lên top