Vietjet nổi bật tại Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM 2016