Vietjet mở ngày hội tuyển dụng quy mô lớn nhất tại Cần Thơ

Vietjet mới đã mở thêm 5 đường bay đến và đi từ Cần Thơ. Ảnh:  ST
Vietjet mới đã mở thêm 5 đường bay đến và đi từ Cần Thơ. Ảnh: ST
Vietjet mới đã mở thêm 5 đường bay đến và đi từ Cần Thơ. Ảnh: ST
Lên top