Vietjet ghi “hattrick” với Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Đại diện “50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” nhận chứng nhận của Forbes. Ảnh Forbes VN
Đại diện “50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” nhận chứng nhận của Forbes. Ảnh Forbes VN
Đại diện “50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” nhận chứng nhận của Forbes. Ảnh Forbes VN
Lên top