Vietjet được ghi nhận là Thương hiệu Việt Nam truyền cảm hứng toàn cầu

Phó tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Thuý Bình đại diện hãng nhận giải thưởng
Phó tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Thuý Bình đại diện hãng nhận giải thưởng
Phó tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Thuý Bình đại diện hãng nhận giải thưởng
Lên top