Vietjet cùng máy bay Amy chạy tiếp sức tại giải Kizuna Ekiden 2019

Lên top