Vietjet chung tay đưa vải thiều Việt Nam xuất ngoại

Nhân viên Vietjet đang sắp xếp vải thiều lên máy bay. Ảnh: Vietjet
Nhân viên Vietjet đang sắp xếp vải thiều lên máy bay. Ảnh: Vietjet
Nhân viên Vietjet đang sắp xếp vải thiều lên máy bay. Ảnh: Vietjet
Lên top