Vietjet chuẩn bị tung 300 triệu cổ phiếu lên sàn Hose