VietinBank tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X

Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 5.6.2020. Ảnh CTG
Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 5.6.2020. Ảnh CTG
Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 5.6.2020. Ảnh CTG
Lên top