Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vietinbank tích cực thực hiện mục tiêu quốc gia