VietinBank phát hành thành công 4.000 tỉ đồng trái phiếu đợt 1 năm 2019

VietinBank phát hành thành công 4.000 tỉ đồng trái phiếu đợt 1 năm 2019
VietinBank phát hành thành công 4.000 tỉ đồng trái phiếu đợt 1 năm 2019
VietinBank phát hành thành công 4.000 tỉ đồng trái phiếu đợt 1 năm 2019
Lên top