VietinBank nói gì về tin sắp chi thưởng gần 6 tháng lương cho nhân viên?

Đại diện VietinBank cho biết tin ngân hàng sắp chi thưởng gần 6 tháng lương cho nhân viên là không đúng. Ảnh CTG
Đại diện VietinBank cho biết tin ngân hàng sắp chi thưởng gần 6 tháng lương cho nhân viên là không đúng. Ảnh CTG
Đại diện VietinBank cho biết tin ngân hàng sắp chi thưởng gần 6 tháng lương cho nhân viên là không đúng. Ảnh CTG
Lên top