Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

VietinBank góp phần tăng trưởng kinh tế Thủ đô