Vietcombank xây trường cho học sinh huyện Nam Đàn

Ông Nguyễn Mỹ Hào – Thành viên HĐQT Vietcombank (bên phải) trao biển tượng trưng số tiền 15 tỉ đồng của Vietcombank tài trợ xây dựng Trường tiểu học Hoàng Trù. Ảnh: N.H
Ông Nguyễn Mỹ Hào – Thành viên HĐQT Vietcombank (bên phải) trao biển tượng trưng số tiền 15 tỉ đồng của Vietcombank tài trợ xây dựng Trường tiểu học Hoàng Trù. Ảnh: N.H
Ông Nguyễn Mỹ Hào – Thành viên HĐQT Vietcombank (bên phải) trao biển tượng trưng số tiền 15 tỉ đồng của Vietcombank tài trợ xây dựng Trường tiểu học Hoàng Trù. Ảnh: N.H
Lên top