Vietcombank thu về 6200 tỷ đồng bán cổ phần cho nhà đầu tư ngoại

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết ngân hàng vừa hoàn tất việc chào bán cổ phần cho đối tác chiến lược nước ngoài
Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết ngân hàng vừa hoàn tất việc chào bán cổ phần cho đối tác chiến lược nước ngoài
Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết ngân hàng vừa hoàn tất việc chào bán cổ phần cho đối tác chiến lược nước ngoài

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top