Vietcombank quan tâm đặc biệt đến các lĩnh vực giáo dục và y tế