Vietcombank một lần nữa tiên phong giảm lãi suất cho vay

Vietcombank có đến 5 đợt giảm lãi suất trong nưm 2020. Ảnh: VCB
Vietcombank có đến 5 đợt giảm lãi suất trong nưm 2020. Ảnh: VCB
Vietcombank có đến 5 đợt giảm lãi suất trong nưm 2020. Ảnh: VCB
Lên top