Vietcombank duy trì hiệu quả hoạt động với định hướng "mục tiêu kép"

Ông Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW (ngoài cùng bên phải) và ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Vietcombank (ngoài cùng bên trái) trao Cờ của Đảng ủy Khối cho tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020). Ảnh: N.H
Ông Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW (ngoài cùng bên phải) và ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Vietcombank (ngoài cùng bên trái) trao Cờ của Đảng ủy Khối cho tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020). Ảnh: N.H
Ông Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW (ngoài cùng bên phải) và ông Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Vietcombank (ngoài cùng bên trái) trao Cờ của Đảng ủy Khối cho tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020). Ảnh: N.H
Lên top