Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận 25.200 tỉ đồng trong năm 2021

Hội nghị triển khai công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2021 của ngân hàng Vietcombank sáng 11.1.2020. Ảnh Lan Hương
Hội nghị triển khai công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2021 của ngân hàng Vietcombank sáng 11.1.2020. Ảnh Lan Hương
Hội nghị triển khai công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2021 của ngân hàng Vietcombank sáng 11.1.2020. Ảnh Lan Hương
Lên top