Vietcombank dẫn đầu hệ thống về cơ chế đãi ngộ người lao động

Đại diện Vietcombank nhận bằng khen "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: N.H
Đại diện Vietcombank nhận bằng khen "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: N.H
Đại diện Vietcombank nhận bằng khen "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: N.H
Lên top