Vietcombank công bố lợi nhuận trước thuế trên 8000 tỷ đồng, cổ phiếu VCB cao nhất ngành