VietBank miễn nhiệm Tổng giám đốc

VietBank bất ngờ miễn nhiệm tổng giám đốc. Ảnh PV
VietBank bất ngờ miễn nhiệm tổng giám đốc. Ảnh PV