Việt Nam xuất khẩu lô gạo thơm đầu tiên sang EU theo EVFTA

Cùng với việc "3 cùng" - cùng ở, cùng làm, cùng ăn để hướng dẫn nông dân xây dựng vùng nguyên liệu lúa gạo xuất khẩu, Tập đoàn Lộc Trời tặng máy nông nghiệp thế hệ mới cho các hợp tác xã tại An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ
Cùng với việc "3 cùng" - cùng ở, cùng làm, cùng ăn để hướng dẫn nông dân xây dựng vùng nguyên liệu lúa gạo xuất khẩu, Tập đoàn Lộc Trời tặng máy nông nghiệp thế hệ mới cho các hợp tác xã tại An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ
Cùng với việc "3 cùng" - cùng ở, cùng làm, cùng ăn để hướng dẫn nông dân xây dựng vùng nguyên liệu lúa gạo xuất khẩu, Tập đoàn Lộc Trời tặng máy nông nghiệp thế hệ mới cho các hợp tác xã tại An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ
Lên top