Việt Nam vượt COVID-19, có khả năng đạt kim ngạch xuất khẩu 41 tỉ USD

Cà phê là một trong 6 nhóm, mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 2 tỉ USD trong năm 2020. Ảnh: Vũ Long
Cà phê là một trong 6 nhóm, mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 2 tỉ USD trong năm 2020. Ảnh: Vũ Long
Cà phê là một trong 6 nhóm, mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 2 tỉ USD trong năm 2020. Ảnh: Vũ Long
Lên top