Việt Nam vẫn là điểm đầu tư hấp dẫn doanh nghiệp nước ngoài

Việt Nam vẫn là điểm đến thu hút các nhà đầu tư FDI. Ảnh: MPI
Việt Nam vẫn là điểm đến thu hút các nhà đầu tư FDI. Ảnh: MPI
Việt Nam vẫn là điểm đến thu hút các nhà đầu tư FDI. Ảnh: MPI
Lên top