Việt Nam và những cuộc đua vào tốp đầu thế giới: Từ chiếc điện thoại bàn đến ngành CN viễn thông doanh thu hơn 20 tỉ USD

Triển lãm về hạ tầng và công nghệ trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tại Ngày hội Internet 16.12. 
Ảnh: Anh Phượng
Triển lãm về hạ tầng và công nghệ trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tại Ngày hội Internet 16.12. Ảnh: Anh Phượng
Triển lãm về hạ tầng và công nghệ trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tại Ngày hội Internet 16.12. Ảnh: Anh Phượng
Lên top