Việt Nam và những cuộc đua vào tốp đầu thế giới: Kỳ tích gạo Việt

Thu hoạch lúa trên cánh đồng Tứ giác Long Xuyên. Ảnh: Lục Tùng
Thu hoạch lúa trên cánh đồng Tứ giác Long Xuyên. Ảnh: Lục Tùng
Thu hoạch lúa trên cánh đồng Tứ giác Long Xuyên. Ảnh: Lục Tùng
Lên top