Việt Nam và EU thực thi Hiệp định chống khai thác gỗ bất hợp pháp

Hiệp định VPA/FLEGT có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngành chế biến gỗ XK nói riêng và cả ngành lâm nghiệp Việt Nam nói chung. Ảnh: Kh.V
Hiệp định VPA/FLEGT có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngành chế biến gỗ XK nói riêng và cả ngành lâm nghiệp Việt Nam nói chung. Ảnh: Kh.V
Hiệp định VPA/FLEGT có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngành chế biến gỗ XK nói riêng và cả ngành lâm nghiệp Việt Nam nói chung. Ảnh: Kh.V
Lên top