Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh:

Việt Nam và 3 nước ASEAN thống nhất quan điểm về TPP