Xuất khẩu gạo

Việt Nam trúng thầu xuất khẩu 150.000 tấn gạo sang Philippines