Việt Nam trở thành “cường quốc” sản xuất điện thoại, chỉ thiếu 1 cái tên

Nhà máy sản xuất điện thoại của VinSmart tại Việt Nam, mới được công bố sẽ dừng sản xuất điện thoại và tivi để dồn nguồn lực cho xe ôtô. Nguồn ảnh: VinGroup.
Nhà máy sản xuất điện thoại của VinSmart tại Việt Nam, mới được công bố sẽ dừng sản xuất điện thoại và tivi để dồn nguồn lực cho xe ôtô. Nguồn ảnh: VinGroup.
Nhà máy sản xuất điện thoại của VinSmart tại Việt Nam, mới được công bố sẽ dừng sản xuất điện thoại và tivi để dồn nguồn lực cho xe ôtô. Nguồn ảnh: VinGroup.
Lên top