Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Việt Nam trì hoãn tham gia EITI: Lỗi tại Bộ Công Thương?