Việt Nam tham gia TPP: Cơ hội thay thế Trung Quốc làm “công xưởng của thế giới”