Việt Nam - Thái Lan "bắt tay" hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hình ảnh lễ ký kết. (Ảnh: MOST)
Hình ảnh lễ ký kết. (Ảnh: MOST)
Hình ảnh lễ ký kết. (Ảnh: MOST)
Lên top