Việt Nam tăng vốn nhiều dự án đầu tư ở nước ngoài

Nhiều nhà đầu tư của Việt Nam tăng vốn các dự án ở nước ngoài. Ảnh minh họa: MPI
Nhiều nhà đầu tư của Việt Nam tăng vốn các dự án ở nước ngoài. Ảnh minh họa: MPI
Nhiều nhà đầu tư của Việt Nam tăng vốn các dự án ở nước ngoài. Ảnh minh họa: MPI
Lên top