Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Việt Nam sắp công khai báo cáo tài chính Nhà nước lên mạng!