Việt Nam sản xuất trên 128 triệu chiếc điện thoại di động, xuất khẩu tăng

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện tăng trong 7 tháng năm 2021. Ảnh minh họa: Thế giới di động
Xuất khẩu điện thoại và linh kiện tăng trong 7 tháng năm 2021. Ảnh minh họa: Thế giới di động
Xuất khẩu điện thoại và linh kiện tăng trong 7 tháng năm 2021. Ảnh minh họa: Thế giới di động
Lên top