Việt Nam sẵn sàng vì "một ngành gỗ nói không với gỗ bất hợp pháp"

Việt Nam sẵn sàng nói “không” với gỗ bất hợp pháp. Ảnh: Q.Hương
Việt Nam sẵn sàng nói “không” với gỗ bất hợp pháp. Ảnh: Q.Hương
Việt Nam sẵn sàng nói “không” với gỗ bất hợp pháp. Ảnh: Q.Hương
Lên top