Việt Nam sẵn sàng tham gia sân chơi chung của thế giới

Toàn cảnh Hội thảo Chuyển đổi số ngành sản xuất hướng tới sản xuất thông minh. Ảnh: Hải Nguyễn
Toàn cảnh Hội thảo Chuyển đổi số ngành sản xuất hướng tới sản xuất thông minh. Ảnh: Hải Nguyễn
Toàn cảnh Hội thảo Chuyển đổi số ngành sản xuất hướng tới sản xuất thông minh. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top