Việt Nam phấn đấu giữ vững vị trí á quân thế giới về xuất khẩu gạo

XK gạo phẩm cấp cao mang lại giá trị gia tăng lớn cho ngành Lúa gạo Việt Nam. Ảnh: Vũ Long
XK gạo phẩm cấp cao mang lại giá trị gia tăng lớn cho ngành Lúa gạo Việt Nam. Ảnh: Vũ Long
XK gạo phẩm cấp cao mang lại giá trị gia tăng lớn cho ngành Lúa gạo Việt Nam. Ảnh: Vũ Long
Lên top