Việt Nam phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện vào năm 2020

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn trước Quốc hội chiều 6.11.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn trước Quốc hội chiều 6.11.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn trước Quốc hội chiều 6.11.
Lên top