Việt Nam phải chi bao nhiêu để đầu tư cho 5G?

Robot kết nối 5G của Viettel trình diễn mô phỏng động tác con người (ảnh cắt từ clip).
Robot kết nối 5G của Viettel trình diễn mô phỏng động tác con người (ảnh cắt từ clip).
Robot kết nối 5G của Viettel trình diễn mô phỏng động tác con người (ảnh cắt từ clip).
Lên top