Việt Nam nỗ lực xây dựng và phát triển nền kinh tế tuần hoàn

Các chuyên gia đặt ra vấn đề kinh tế tuần hoàn trong sản xuất, kinh doanh để bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người. Ảnh: Thanh Lan
Các chuyên gia đặt ra vấn đề kinh tế tuần hoàn trong sản xuất, kinh doanh để bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người. Ảnh: Thanh Lan
Các chuyên gia đặt ra vấn đề kinh tế tuần hoàn trong sản xuất, kinh doanh để bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người. Ảnh: Thanh Lan
Lên top