Việt Nam nỗ lực phát triển ngành hồ tiêu bền vững

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ sản xuất và thương mại hồ tiêu bền vững giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Hồng Quang
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ sản xuất và thương mại hồ tiêu bền vững giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Hồng Quang
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ sản xuất và thương mại hồ tiêu bền vững giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Hồng Quang
Lên top