Việt Nam nỗ lực để xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản đúng hạn

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trao đổi với Tân Đại sứ Yamada Takio. Ảnh: Minh Khuyên
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trao đổi với Tân Đại sứ Yamada Takio. Ảnh: Minh Khuyên
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trao đổi với Tân Đại sứ Yamada Takio. Ảnh: Minh Khuyên
Lên top