Việt Nam nhập khẩu 70.000 tấn gạo từ Ấn Độ: Chuyện bình thường trong xu thế hội nhập

Thu hoạch lúa tại ĐBSCL. Ảnh: Lý Lam Anh
Thu hoạch lúa tại ĐBSCL. Ảnh: Lý Lam Anh
Thu hoạch lúa tại ĐBSCL. Ảnh: Lý Lam Anh
Lên top