Việt Nam lọt Top 10 nước giao dịch tiền mặt nhiều nhất thế giới

Việt Nam lọt Top 10 quốc gia sử dụng tiền mặt cao nhất thế giới. Ảnh TL
Việt Nam lọt Top 10 quốc gia sử dụng tiền mặt cao nhất thế giới. Ảnh TL
Việt Nam lọt Top 10 quốc gia sử dụng tiền mặt cao nhất thế giới. Ảnh TL
Lên top