Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Việt Nam là lựa chọn hàng đầu của DN Mỹ tại ASEAN