Việt Nam là điểm đến của 33.000 dự án FDI

Việt Nam đang là điểm đến của 33.000 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh: MPI
Việt Nam đang là điểm đến của 33.000 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh: MPI
Việt Nam đang là điểm đến của 33.000 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh: MPI
Lên top