“Việt Nam không đi quá chậm trong phong trào khởi nghiệp”